Zvejas kvotu nodošanas, pieņemšanas vai apmaiņas saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Nozvejas apjoma limitu, kas iedalīts rūpnieciskās zvejas tiesīu nomniekam zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī (izņemot jūras piekrasti), var manīt pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku savstarpēju vienošanos par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam, pēc tam, kad šāda vienošanās iesniegta Zemkopības ministrijā un protokolā izdarīti attiecīgi grozījumi.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komerczvejnieki, rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sagatavo attiecīgu lēmumu un nepieciešamos grozījumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu brīvā formā (savstarpēju vienošanos) par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam.
Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv
Pakalpojums ir bezmaksas.

Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@zm.gov.lv
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Grozījumu sagatavošana rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā
ZM veic nepieciešamos grozījumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā un ievada informāciju Latvijas Zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas sistēmā,
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokola grozījumu parakstīšana
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 paraksta grozījumus līguma protokolā.
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki