Papildu pilnvarojuma (īpašās atļaujas) izsniegšana attiecīgu zivju sugu zvejai
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 10 m  vai lielāks (mencu zvejā 8 m), attiecīgās zivju sugas zvejai Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča ūdeņos ir ir jāsaņem papildu pilnvarojums (īpaša atļauja), ko, pamatojoties uz zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokolā noteiktiem zvejas limitiem un zvejai apstiprināto kuģu sarakstu, izsniedz Zemkopības ministrija.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercdarbībai zvejniecībā licencēti uzņēmēji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju), piekrastes zvejas komercuzņēmumi Zemkopības ministrijā iesniedz attiecīgu iesniegumu, pievienojot tam zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokola kopiju. Savukārt zvejas aiz piekrastes ūdeņiem un starptautiskās zvejas komercuzņēmumi papildu pilnvarojumu saņem katru gadu kopā ar tam piešķirto zvejas tiesību protokolu. Nepieciešamības gadījumā Zemkopības ministrijā tiek iesniegti iesniegumi par attiecīgo izmaiņu veikšanu.

Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv

Pakalpojums ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@zm.gov.lv
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Papildu pilnavrojuma (īpašās atļaujas) sagatavošana
Zemkopības ministrija sagatavo papildu pilnvarojumu (īpašo atļauju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Papildu pilnavrojuma (īpašās atļaujas) saņemšana
Komersants papildu pilnvarojumu (īpašo atļauju) var saņemt klātienē, pa pastu vai saņemot elektroniski uz e-pastu.
Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma (atbildes) saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki