Zivju pircēja reģistrācijas apliecības saņemšana
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Lai varētu veikt jūrā nozvejoto zivju pirmo pirkšanu, ir jāreģistrējas Zemkopības ministrijā un jāsaņem zivju pircēja reģistrācijas apliecība, kas ir derīga 3 gadus no tās izdošanas dienas.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona, kura vēlas veikt jūrā nozvejoto zivju pirmo pirkšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai, kuram pievieno attiecīgos dokumentus un informāciju par gada laikā plānoto zivju pirmās pirkšanas darījumu skaitu.
Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@zm.gov.lv
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Zivju pircēja reģistrēšana
Zemkopības ministrija LZIKIS sistēmā reģistrē zivju pircēju un sagatavo apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Zivju pircēja reģistrācijas apliecības izsniegšana
Zemkopības ministrija izsniedz zivju pircēja reģistrācijas apliecību, kas ir derīga trīs gadus no tās izdošanas dienas; noteiktu skaitu unikālu secīgas kārtas numuru katra atsevišķa zivju pirmās pirkšanas darījuma reģistrācijai; lietotāja identifikatoru (lietotājvārds un parole) zivju pirkšanas darījumu elektroniskai reģistrācijai „Zvejas darbību elektroniskās reģistrēšanas un ziņošanas sistēmā”.
Dokumentus var saņemt pa pastu, e-pastu, vai arī ierodoties klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma (atbildes) saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki