Tehniskie palīglīdzekļi (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldībā ir pieejamas ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku (Turpmāk – Tehniskie palīglīdzekļi): ratiņkrēsli, kruķi, rollatori, staigāšanas rāmji,  personīgās higiēnas palīglīdzekļi un pretizgulējumu palīglīdzekļi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tehniskos palīglīdzekļus ir tiesīgas saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novadā, ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, kā arī akūtu traumu gadījumā, kad atveseļošanās periodā nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto - iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli persona vai tās pilnvarotā persona, vai tās likumiskais pārstāvis noslēdz Patapinājuma līgumu ar termiņu līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Tehnisko palīglīdzekli atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam, persona vai tās pilnvarotā persona, vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Jelgavas  novada sociālajā dienestā vai sociālo darbinieku pieņemšanas punktos, un iesniedz šādus dokumentus:

1. rakstisku iesniegumu;
2. atzinumu no ģimenes ārsta vai ārsta speciālista par Tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.
Atzinuma derīguma termiņš ir trīs mēneši no tā izsniegšanas dienas.

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli persona vai tās pilnvarotā persona, vai tās likumiskais pārstāvis noslēdz Patapinājuma līgumu ar termiņu līdz vienam gadam. Patapinājuma līguma termiņu var pagarināt, ja persona šajā laikā nav saņēmusi Tehnisko palīglīdzekli no Valsts SIA „NRC Vaivari” Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
2.     Iesniedz nepieciešamos dokumentus (skatīt sadaļā nepieciešamie dokumenti);
3. Klientu apkalpošanas speciālists reģistrē iesniegumu;
4. Klientu apkalpošanas speciālists sastāda līgumu;
5. Klientu apkalpošanas speciālists sazinās ar klientu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vietu un laiku;
6. Klientu apkalpošanas speciālists sastāda tehniskā palīglīdzekļa nodošanas- pieņemšanas aktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...