Psihologu pakalpojumi (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Individuālās konsultācijas psihoemocionālu problēmu risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jelgavas novadā deklarētie iedzīvotāji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto - iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Psihologa faktiskā rīcība, saistībā ar pakalpojuma pieprasīšanu/saņemšanu ir pārsūdzama (apstrīdama) vēršoties ar iesniegumu pie Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājas Ilzes Ānas, 63024965;26438202
ilze.ana@jelgavasnovads.lv
Atgādinājums
Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.
Brīdinājums
Pakalpojuma apjoms tiks noteikts pēc psihologa individuālas sarunas ar klientu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Jelgavas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.04.2020