Pabalsts veselības aprūpei (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām. Pabalstu veselības aprūpei piešķir pabalsta pieprasītājam, kurš ir ārstējies stacionārā ārstniecības iestādē vai dienas stacionārā, ko apliecina Jelgavas novada sociālā dienesta sociālajam darbiniekam iesniegts ārstniecības iestādes rēķins un maksājumus apliecinoši dokumenti. Par attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatīta arī veselības apdrošināšanas polises iegāde. Kopējā pabalsta veselības aprūpei summa gadā ir līdz 130 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām maznodrošinātām personām, kuras dzīvo vienas un kurām nav likumisko apgādnieku.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Klients vēršas ar iesniegumu un ārstēšanos stacionārā apliecinošiem dokumentiem pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
3. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju;
6. Klients ierodas pie sociālā darbinieka un saņem lēmumu;
7. Klientam tiek izmaksāts pabalsts attiecīgā pagasta pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu klienta bankas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...