Pabalsts bērna izglītībai (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu trūcīgām ģimenēm, kurās ir obligātās pamatizglītības vecuma bērns, bērna izglītošanas nodrošināšanā. Pabalsta apmērs bērna izglītībai ir līdz 30 euro gadā vienam bērnam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimenēm (personām), kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un kuru bērni iegūst vispārējo pamatizglītību kādā no Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1