Pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts ir paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai - uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei. Pabalsta apmērs bērna uzturam bērnam līdz 7 gadu vecumam ir 215 euro mēnesī; bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam 258 eur mēnesī. Pabalstu par kārtējo mēnesi pašvaldība izmaksā kārtējā mēneša pēdējā darba dienā. Pabalsts saistībā ar apģērba un mīkstā inventāra iegādi bērnam ir 258 euro gadā, no kuriem 129 euro izmaksā piecu darba dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas dienas (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par mēnesi), bet sākot ar septīto ievietošanas mēnesi 21,50 euro mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pabalsts tiek izmaksāts sākot ar līguma noslēgšanas dienu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt pēc līguma noslēgšanas par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene Klātiene - Sociālais dienests
Adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63024965
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pakalpojumu var saņemt pēc Jelgavas novada bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē, ģimene ar sociālo dienestu noslēdz līgumu.
2. Pabalsta izmaksu veic nodrošinot ar pārskaitījumu klienta kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Sociālais dienests
Adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63024965
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki