Brīvpusdienu pabalsts (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Brīvpusdienu pabalsts ir pabalsts, ar kuru sedz trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumus Jelgavas novada izglītības iestādēs.
Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu un kuru bērni iegūst vispārējo pamatizglītību kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm vai  pirmsskolas izglītības iestādēm.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Brīvpusdienu pabalstu piešķir uz mācību gadu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
3. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju;
6. Klients ierodas pie sociālā darbinieka, noslēdz vienošanos par līdzdarbību un saņem lēmumu;
7. Sociālais darbinieks par pieņemto lēmumu informē izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju;
8. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs līdz katra mēneša 10.datumam piestāda rēķinu par bērnu ēdināšanu. Brīvpusdienu pabalsta izmaksa tiek nodrošināta ar pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...