Ilgstoša sociālā aprūpe bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Policijas akts vai bāriņtiesas lēmums;
Bērna dzimšanas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" -Bērnu nodaļa
Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023
Tālrunis: 63061138
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" -Bērnu nodaļa
Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023
Tālrunis: 63061138
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki