Asistenta pakalpojums (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, kas paredzēts, lai palīdzētu veikt ārpus mājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II invaliditātes grupu un personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir VDEĀVK izsniegts atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks ) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos un iesniedz šādus dokumentus:
• Iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību, kurā norāda bērna personas datus, likumiskā pārstāvja personas datus, nepieciešamā asistenta pakalpojuma apjomu, norāda stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms), asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu;
• Izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:
- darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
- mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
- dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;
- institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.
• Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
• Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks ) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Jelgavas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos.
2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
3. Sociālais darbinieks sastāda asistenta pakalpojuma tāmi un sagatavo lēmuma projektu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pakalpojuma pieprasītāju;
6. Jelgavas novada sociālais dienests noslēdz ar asistentu un pakalpojuma saņēmēju uzņēmuma līgumu;
7. Pakalpojuma īstenošanas plānu sastāda un tā īstenošanu nodrošina asistents;
8. Līguma slēdzējs katru mēnesi sniedz atskaiti Jelgavas novada sociālajam dienestam par līguma izpildi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...