Nedzīvojamo telpu iznomāšana (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nedzīvojamo telpu iznomāšana, ņemot vērā to izmantošanas veidu. Fiziska vai juridiska persona iesniedz rakstisku iesniegumu Jelgavas novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē ar pievienotiem dokumentiem.
Persona vai tās pilnvarotais pārstāvis var saņemt līgumu personīgi pašvaldībā vai tās struktūrvienībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Rakstisks iesniegums brīvā formā adresēts Jelgavas novada pašvaldībai ar lūgumu iznomāt konkrētas telpas, norādot lietošanas veidu un/vai mērķi.

Juridiskām personām papildus – statūtu (līguma) norakstu vai apliecinātu tā kopiju un reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
1. E-Pasts   -   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
2. Klātiene   -   dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībāa Jelgavā, Pasta ielā 37, 2.stāvā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
3. Korespondence   -   Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Parādīt visus...
Pasts Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
CENRĀDIS:
http://www.jrp.lv/userfiles/file/pakalpojumi/Kanceleja/25_noma_1_2_3_pielik.doc

Maksājumu var veikt klātienē vai ieskaitot pašvaldības kontā.
Reģ.Nr.90009118031
Norēķinu konts AS SWEDBANK
Konta Nr. LV07HABA0551025900443
Kods HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Jelgavas novada domes klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...