Apgrūtinājumu plānu saskaņošana (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jelgavas novada Īpašuma pārvalde veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemes vienību apgrūtinājumu plānu saskaņošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

• Apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. un 2019. punktam,  digitālā veidā vektordatu formātā (dwg. vai dgn)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Īpašuma pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts- Jelgavas novada Īpašuma pārvaldes skaņojums par apgrūtinājumu plānā norādīto apgrūtinājumu atbilstību Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023.gadam, zemes ierīcības projektam vai detālplānojumam, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Īpašuma pārvalde
Parādīt visus...