Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saskaņā ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas solis
Ja persona izvēlas pakalpojumam pieteikties Sociālo lietu pārvaldē:
1) personām ar funkcionēšanas traucējumiem jāiesniedz:
- iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
- ārstniecības iestādes izraksta kopiju par pabeigtu medicīnsko rehabilitāciju, kurā rekomendēts saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu SIVA;
- funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma  (MK noteikumu Nr. 578 2. pielikums) (skatīt sadaļā "Cita informācija");

2) politiski represētām personām jāiesniedz iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;

3) ČAES avārijas rezultātā cietušai personai - iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu, kam pievieno ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka vai ČAES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 22032634
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas solis
Personām ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras saņēmušas medicīnisko rehabilitāciju subakūtā etapā, pakalpojumu piešķir steidzamības kārtā.

Personām ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras saņēmušas medicīnisko rehabilitāciju kā ilgtermiņa medicīnisko rehabilitāciju hronisku saslimšanu gadījumā, pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

Politiski represētas personas pakalpojumu var saņemt reizi gadā, atkārtoti - ne ātrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus