NĪN atvieglojumu piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana (Jelgavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Katrai nodokļu maksātāju kategorijai ir sava iesnieguma veidlapa:
1. Pirmās grupas invalīdiem
2. Otrās grupas invalīdiem
3. Maznodrošinātai, trūcīgai personai
4. Personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā
5. Kapitālsabiedrībai, kurā Jelgavas novada pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% kapitāldaļas
6. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoram un Afganistānas kara dalībniekam
7. Personai, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24.gadu vecumam, un personai vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta Jelgavas novadā, audžuģimenei un aizbildnim
8. Biedrībām vai nodibinājumiem par piederošo vai nomāto nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai un nes labumu Jelgavas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai), un rezultāts no darbības ir publiski pieejams, kas apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu
9. Personai par nekustamo īpašumu ( mājokli un tam piekritīgo zemi), kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Administratīvais departaments Finanšu nodaļa
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts - Finanšu nodaļa
Glūdas pagasts - Finanšu nodaļa
Jaunsvirlaukas pagasts - Finanšu nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Administratīvais departaments Finanšu nodaļa
Elejas pagasts - Finanšu nodaļa
Glūdas pagasts - Finanšu nodaļa
Jaunsvirlaukas pagasts - Finanšu nodaļa
Kalnciema pagasts - Finanšu nodaļa
Parādīt visus...