NĪN atvieglojumu piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana (Jelgavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu var pārsūdzēt novada domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot novada domē vai pagasta pārvaldē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 01.01.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā
(Jelgavas novada dome; noteikumi; 20; 30.08.2010)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 0; 01.01.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Jelgavas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.06.2022