Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām (pansionāti) Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pašvaldības līdzfinansētu aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (veciem ļaudīm, personām ar invaliditāti) var saņemt vientuļas personas, kurām nepieciešama ilglaicīga diennakts aprūpe (pansionāti) un nav tuvinieku, kuri to spēj nodrošināt. Pakalpojumu var piešķirt gadījumos, kad pakalpojuma apmērs pārsniedz Sociālā dienesta  biroja “Aprūpe mājās” sniegtās iespējas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
• ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas nespēju strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtinātu iekļaušanos sabiedrībā, norādot, vai tas ir slimības, traumas vai iedzimta rakstura izraisīts traucējums, kā arī nav medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai un veselības stāvokļa dēl ārsts rekomendē atrašanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
• iesniegumu par vēlmi pārcelties uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests mēneša laikā:
• veic apsekošanu dzīvesvietā, kurā tiek aizpildīta novērtēšanas anketa (2.pielikums MK noteikumi no 02.04.2019. Nr.138) par personas ar funkcionāliem traucējumiem, aizpildot novērtējuma protokolu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un personas vajadzību novērtējuma anketu;
• izvērtē personas atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām;
• Sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu;
• Noslēgts trīspusējs līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki