Daugavpils pilsētas pašvaldības nedzīvojamo telpu iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nedzīvojamo telpu iznomāšana Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošām ēkām un telpām. Persona raksta iesniegumu par konkrēto telpu nomu un atkarībā no norādītā telpu lietošanas mērķa, Daugavpils pilsētas pašvaldība pieņem lēmumu par telpu iznomāšanu (t.sk. nomas termiņu pagarināšanu, izsoles rīkošanu).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona vēršas pēc pakalpojuma Daugavpils pilsētas pašvaldībā klātienē; sūtot iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz oficiālo e-pastu; sūtot dokumentus  pa pastu. Telefoniski par pakalpojumu iespējams saņemt konsultācijas (65404348, 65404354).
Iesniegumu raksta brīvā formā ar lūgumu iznomāt konkrētas telpas, norādot informāciju par iesniedzēju, nomas objekta  adresi, kadastra numuru, platību, lietošanas mērķi un nomas termiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404354
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli e-adrese
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Atkarībā no telpu iznomāšanas mērķa,  Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām: iznomāt telpas personai un slēgt telpu nomas līgumu, pagarināt nomas termiņu vai rīkot telpu nomas izsoli. Ja tiek rīkota telpu nomas izsole, tad Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē tiek publicēta informācija par izsoles norises kārtību un nomas līguma projekts (vismaz 5 darba dienas pirms izsoles dienas). Pretendenti līdz noteiktajam termiņam piesakās uz izsoli un noteiktajā dienā un laikā piedalās izsolē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja telpu nomas izsole netiek rīkota, pēc lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts telpu nomas līgums starp Daugavpils pilsētas pašvaldību (tās iestādi vai pilnvaroto kapitālsabiedrību) un nomas pieprasītāju.
Ja tiek rīkota telpu nomas izsole, ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas tiek noslēgts telpu nomas līgums starp Daugavpils pilsētas pašvaldību (tās iestādi vai pilnvaroto kapitālsabiedrību) un nomas tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus