E-pakalpojums "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa"
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai iespēju noskaidrot vēlēšanu iecirkni, kurā tā ir reģistrēta balsošanai visās Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās, kā arī nomainīt piešķirto vēlēšanu iecirkni vai reģistrēties jaunā vēlēšanu iecirknī, ja vēlētājs nav reģistrēts vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirkņa maiņu vai reģistrāciju ir iespējams veikt ne vēlāk kā 18 dienas pirms vēlēšanām.
Uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanām vēlēšanu iecirkni var mainīt tās pašvaldības ietvaros, kuras teritorijā bija personas deklarētā dzīvesvietas adrese 90 dienā pirms izsludinātajām vēlēšanām, vai uz vēlēšanu iecirkni citā pašvaldībā, ja personai tajā pieder nekustamais īpašums, par ko ziņas iekļautas zemesgrāmatā.
Pakalpojumu ir iespēja izmantot balsošanai Eiropas Parlamenta un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanām no 70 dienas pirms vēlēšanām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu un reģistrēta Vēlētāju reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana"