Pabalsts krīzes situācijā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai:
• katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos – līdz 3000 EUR vienai ģimenei (personai);
• citu, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (zādzība, smaga saslimšana, ar vardarbību saistīti gadījumi, smags ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, pēkšņa ģimenes locekļa nāve, un citos gadījumos, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) – psihosociālu un/vai materiālu palīdzību – līdz 1500 EUR vienai ģimenei (personai).
Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests 10 dienu  laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 47; 01.01.2017)
Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.06.2021