Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ( Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, sniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 gadu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, atsevišķos gadījumos, ja bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, līdz 24 gadiem (izņemot personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem).
Sociālais pakalpojums ietver diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi, sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumus, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti.
Bērnus no 2 gadu līdz 18 gadu vecumam ņem īslaicīgā aprūpē, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu, policijas rīkojumu vai Dienesta atzinumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē bērna un vecāku/likumisko pārstāvju atbilstību pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem un, ja viss atbilst, pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu 10 dienu laikā, bet nepieciešamības gadījumā - nekavējoties.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 21; 21.06.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.03.2022