Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Sagatavot apliecinātu kopiju no arhīva par Lauksaimniecības datu centra  rīcībā esošajiem dokumentiem (ganāmpulka kartītes, novietnes kartītes u.c. oriģinālu dokumentu kopijas, t.sk. apliecinātas izdrukas no LDC datu bāzes).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1.Fiziska persona- ganāmpulka īpašnieks;
2.Juridiska persona- ganāmpulka īpašnieks;                                          
3.Uz pilnvaras pamata jebkura, ganāmpulka īpašnieka pilnvarota, persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc apmaksas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Dokumentu kopijas pieprasīšana
Iesniegumā jānorāda ganāmpulka numurs, īpašnieka vai  turētāja vārds, uzvārds, īpašnieka vai  turētāja personas kods vai  uzņēmuma reģistrācijas numurs. Iesniegumam jābūt parakstītam. Jānorāda, kāda dokumenta kopija vai apliecinājums ir nepieciešams.
Jāveic maksājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā "Raksti mums uz e-adresi"
Cits Autorizējoties Lauksaimniecības datu centrs mājas lapā  Vienotā pieteikšanās sistēmā  sadaļā "Iesniegumi".
2. solis / Dokumentu kopijas saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus