Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka norādītajai informācijai.   Adreses vai kontaktpersonas maiņa.  
Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, jāiesniedz  pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju. Pilnvarojums  ir izdots vai apstiprināts notariāli vai bāriņtiesā, vai ar tiesas nolēmumu.
Ganāmpulka datu  izmaiņu reģistrēšanu  Ganāmpulku reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.
!!!! Maksa netiek piemērota, ja ganāmpulks tiek likvidēts vai ir  mainīta informācija par saziņas kanāliem (telefons ; e-pasts).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
1. fiziska persona - ganāmpulka īpašnieks;
2. juridiska persona - ganāmpulka īpašnieks;
3. uz pilnvaras pamata jebkura, ganāmpulka īpašnieka pilnvarota persona;                        
4. fiziska persona - ganāmpulka pārvaldnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Ja pārmaiņas  Ganāmpulka datos  tiek iesniegtas elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta formā, Datu centrs pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Aizpildīta Ganāmpulka kartīte
1. Pārmaiņas  ganāmpulka  datos  var reģistrēt:  Iesniegums ganāmpulka reģistrēšanai vai pārmaiņām
2.  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs pārmaiņas  ganāmpulka  datos  var  īpašnieks  tiešsaistē  Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).
3.   Maksājums jāveic  pēc rēķina saņemšanas.
Pārmaiņas ganāmpulka  datos ir spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Cits Ganāmpulka datu izmaiņas var pieprasīt  ZM EPS                
  ( Zemkopības ministrijas Elektoniskajā pieteikšanās sistēmā).  Lietotājam ir jābūt reģistrētam ZM vienotajā klientu reģistrā(tikai LAD klienti).
2. solis / Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus