Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka norādītajai informācijai.   Adreses vai kontaktpersonas maiņa.  
Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, jāiesniedz  pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju. Pilnvarojums  ir izdots vai apstiprināts notariāli vai bāriņtiesā, vai ar tiesas nolēmumu.
Ganāmpulka datu  izmaiņu reģistrēšanu  Ganāmpulku reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.
!!!! Maksa netiek piemērota, ja ganāmpulks tiek likvidēts vai ir  mainīta informācija par saziņas kanāliem (telefons ; e-pasts).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
1. fiziska persona - ganāmpulka īpašnieks;
2. juridiska persona - ganāmpulka īpašnieks;
3. uz pilnvaras pamata jebkura, ganāmpulka īpašnieka pilnvarota persona;                        
4. fiziska persona - ganāmpulka pārvaldnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Ja pārmaiņas  Ganāmpulka datos  tiek iesniegtas elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta formā, Datu centrs pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Aizpildīta Ganāmpulka kartīte
Samaksa par  pakalpojuma soli: Aizpildīta Ganāmpulka kartīte
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Izmaiņas ganāmpulka datos tiek reģistrētas tikai pēc samaksas saņemšanas ietsādes kontā
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes datos Vienība 4,98 EUR 0,00 EUR 4,98 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis