Tipveida kadastra informācija par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra datiem, kas satur būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus (turpmāk – tipveida informācija).

Tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus, var saņemt tiešsaistē portālā Kadastrs.lv, izmantojot tur pieejamos e–pakalpojumus tipveida informācijas saņemšanai.

Tipveida informāciju, kas satur teksta un telpiskos datus, var saņemt, iesniedzot pieprasījumu. Telpiskos datus Dienests sagatavo kā izdruku no Dienesta rīcībā esošajiem plāniem digitālā formā un tā satur šādu informāciju:
– par būvi: būves izvietojums zemes vienībā un būves stāva plāns (ja būvei tāds ir gatavots);
– par telpu grupu: telpu grupas plāns.
Tipveida informācijas saturā iekļauj telpiskos datus par visiem būves stāviem vai visu telpu grupu. Ja telpiskie dati (plāni) uz pakalpojuma pieprasīšanas brīdi par attiecīgo objektu pilnībā vai daļēji nav pieejami digitālā (vektordatu (DGN)) formātā, bet Dienesta rīcībā tie ir papīra formātā, tad pakalpojuma ietvaros veic papīra formas plānu digitalizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-11 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai līdz 11 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Valsts zemes dienests Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrācija/ aktualizācija no izpildmērījumu plāna
Valsts zemes dienests Ēkas datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz deklarācijas pamata
Valsts zemes dienests Ēkas vai telpu grupas datu (ēkas nolietojums vai labiekārtojuma, kas maina telpas platību) aktualizācija Kadastrā ar apsekošanu apvidū
Valsts zemes dienests Ēkas vai telpu grupas reģistrācija/aktualizācija Kadastrā no būvniecības informācijas sistēmas dokumentiem
Valsts zemes dienests Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
Valsts zemes dienests Nepabeigtas jaunbūves reģistrācija/aktualizācija Kadastrā no deklarācijas