Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra teksta datiem, kas satur  būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu var saņemt, ja ar VZD noslēgts līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-11 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai līdz 11 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/tkitdpko

E-pakalpojuma ietvaros informāciju sagatavo tikai elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga.
Ja informāciju sagatavo dokumenta veidā,  pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu primāri sagatavo elektroniska dokumenta veidā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, VZD to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. tiešsaistē kā e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Portālā” -> “Saņemt Kadastra datus”.
E-pakalpojuma ietvaros iespējams tiešsaistē saņemt tipveida informāciju uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas.

2. iesniedzot pieteikumu:
2.1. elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;

2.2. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments;

2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Parādīt visus...
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma izpilde
Tiešsaistē saņemt tipveida informāciju var uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas.
Ja par pakalpojumu noformēts pasūtījums, VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto tipveida informāciju var saņemt:
1. tiešsaistē e-pakalpojuma ietvaros portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts"-> “E-pakalpojumu vēsture”, kur pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta PDF formāta datnē elektroniski bez paraksta vai elektroniski ar eZīmogu būs pieejama pieprasītā tipveida informācija.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

2. pieprasījumā norādītājā veidā:
- Portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts"-> “Mani pasūtījumi VZD” elektroniskā formā (PDF vai XLS formāta datne) pie attiecīgā pasūtījuma ieraksta.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pastu vai e-adresē;
- pēc pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC;
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
- pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...