Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra teksta datiem, kas satur  būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu var saņemt, ja ar VZD noslēgts līgums.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi” -> “Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-11 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai līdz 11 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. tiešsaistē kā e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Portālā” -> “Saņemt Kadastra datus”.
E-pakalpojuma ietvaros iespējams tiešsaistē saņemt tipveida informāciju uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas.

2. iesniedzot pieteikumu:
2.1. elektroniskā veidā:
- ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
- izmantojot portāla Latvija.lv e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
2.2. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Parādīt visus...
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Parādīt visus...