Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra teksta datiem, kas satur  būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus.

Izmantojot e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, ir iespēja tiešsaistē saņemt kadastra informāciju (elektroniski bez paraksta vai elektroniski ar eZīmogu) uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas vai pasūtīt kadastra informācijas sagatavošanu papīra dokumentu veidā (ar parakstu), norādot vēlamo dokumenta saņemšanas veidu.
Savukārt, ja pieprasījumu par pakalpojumu iesniegsiet VZD klientu apkalpošanas centrā, tad pieprasītā informācija tiks sagatavota pēc pasūtījuma reģistrācijas un apmaksas veikšanas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tipveida kadastra informāciju par jebkuru Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu var pasūtīt un saņemt jebkura juridiska un fiziska persona.
Termiņš:
11 darba dienas vai nekavējoties saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana (1)
Portālā kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi-> Portālā-> Saņemt Kadastra datus", personai ir pieejami šādi e-pakalpojumi tipveida informācijai par kadastra objektu saņemšanai:
- Tipveida informācija par nekustamā īpašuma vērtību
(fiziskām personām-  vārds, uzvārds, personas kods, kā arī deklarētā adrese izdrukas sadaļā "Informācija par nekustamā īpašuma piederību" netiek norādīti);
- Tipveida informācija par nekustamajam īpašumam reģistrētajām atzīmēm;
- Tipveida informācija par zemes vienības kadastrālo vērtību;
- Tipveida informācija par zemes vienības daļu;
- Tipveida informācija par būves kadastrālo vērtību;
- Tipveida informācija par būvi (pamatdati);
- Tipveida informācija par telpu grupu.

E-pakalpojuma saņemšanai, nepieciešams autentificēties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...