Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts, lai darba ņēmējs varētu iesniegt iesniegumu Darba inspekcijai par veselības un drošības apdraudējuma faktu darba vietā. Pakalpojums paredz Darba inspekcijas sastādītā atzinuma nosūtīšanu atpakaļ atzinuma pieprasītājam atkarībā no tā izvēlētā informācijas saņemšanas kanāla (Latvija.lv, e-pasts vai pasts).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pieprasīt pakalpojumu var jebkura fizsika persona, kas ir darba ņēmēja statusā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildes sniegšanas termiņš ir līdz 1 mēnesim.  Termiņš var tikt pagarināts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64 panta 2. punktu, par to rakstveidā informājot iesniedzēju.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ja klients nepiekrīt Valsts darba inspekcijas sniegtās atbildes saturam, klients to var pārsūdzēt Valsts darba inspekcijas direktoram 1 mēneša laikā.
Atgādinājums
Pēc Pakalpojuma saņēmēja autentifikācijas, Pakalpojuma saņēmējs precizē savu kontaktinformāciju, norādot un apstiprinot savu telefona numuru un e-pasta adresi, kā arī norāda informāciju par darba devēju, saistībā ar kuru pakalpojuma saņēmējs vēlas saņemt.
Normatīvie akti
Darba aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 01.01.2002)
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 10.07.2008)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2019