Darba vietas higiēniskā raksturojuma pieprasījums
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Darba vietas higiēniskā raksturojuma pieprasījumu Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra arodārstiem vai no citu medicīnas iestāžu arodslimību ārstiem. Pieprasījums Darba inspekcijai tiek pieprasīts ar mērķi saņemt no Darba inspekcijas sastādītu darba vietas higiēnisko raksturojumu un uz tā pamata lemt par pirmreizējas arodslimības apstiprināšanu konkrētajai personai.
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Arodslimību ārsti - fiziska persona, kura pārstāv juridisku personu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildes sniegšanas termiņš ir līdz 1 mēnesim.  Termiņš var tikt pagarināts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta 2. punktu, par to rakstveidā informējot iesniedzēju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Arodārsts kā fiziska persona apliecina savu identitāti un pārstāvniecību reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk e-pakalpojuma izpildi, apstiprinot e-pakalpojuma lietošanas nosacījumus, aizpilda e-pakalpojumu, un iesniedz DVHR pieprasījumu Darba inspekcijai.

Iesniedzot e-pastā:
Arodārsts nosūta sagatavoto e-pastu ar pieprasījumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu.

Iesniedzot pastā:
Arodārsts nosūta sagatavoto vēstuli ar pieprasījumu uz atbildīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Darba vietas higiēniskais raksturojums
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...