Ziņojums par pirmreizēju arodsaslimšanas gadījumu
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts arodārstu komisijai, kura pieņem lēmumu par pirmreizēja arodsaslimšanas gadījuma noteikšanu. Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārstu ieteikumi. Ziņojums Darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi apkopot statistiku par pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem, kā arī, lai Darba inspekcija darba devējam, pie kura strādā pirmreizēji apstiprinātais arodslimnieks, operatīvāk varētu paziņot par tiem darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši konkrētā nodarbinātā arodslimību. Tādējādi ir iespējams paātrināt informācijas apmaiņas procesu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Fiziska persona, kura pārstāv juridisku personu (ārstniecības iestādes arodārstu komisiju)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
Ziņojuma iesniegšana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Arodārstu komisiju pārstāvošā fiziskā persona apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk e-pakalpojuma izpildi, apstiprinot e-pakalpojuma lietošanas nosacījumus, aizpilda e-pakalpojumu, un iesniedz Darba inspekcijai.

Iesniedzot e-pastā:
Arodārstu komisiju pārstāvošā fiziskā persona nosūta sagatavoto e-pastu ar ziņojumu uz attiecīgās Darba inspekcijas struktūrvienības e-pastu.

Iesniedzot pastā:
Arodārstu komisiju pārstāvošā fiziskā persona nosūta sagatavoto vēstuli ar paziņojumu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Ziņojums par arodslimības gadījumu
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...