Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumu darbā sniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts ārstniecības iestādēm/personām elektroniski ziņot Darba inspekcijai par notikušu nelaimes gadījumu darbā, kā rezultātā Darba inspekcijai ir iespēja iegūt informāciju par slēptajiem nelaimes gadījumiem darbā.
Par šādiem gadījumiem joprojām ir iespējams ziņot arī e-pasta un pasta kanālos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska persona, kura pārstāv juridisku personu (ārstniecības iestādi/personu)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Šis pakalpojums apraksta tikai dokumentu saņemšanas procesu Darba inspekcijā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
E-pakalpojuma ietvaros tā lietotājs norāda un apstiprina pārstāvētās ārstniecības iestādes reģistrācijas numuru, kuras vārdā tiek veidots un sniegts paziņojums par cietušo nelaimes gadījumu darbā.
Normatīvie akti
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 10.07.2008)
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 950; 01.01.2010)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2019