Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju darba devējam sniegt atbildi par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti Darba inspekcijas amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos).
Paziņojumu vai iesniegt izmantojot e-pakalpojumu, pastu vai iesniegt dokumentus klātienē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
Dokumentu iesniegšana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Darba devējs vai pilnvarotā persona apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk e-pakalpojuma izpildi, apstiprinot e-pakalpojuma lietošanas nosacījumus, aizpilda e-pakalpojumu, un iesniedz Darba inspekcijai.

Iesniedzot pastā:
Darba devējs nosūta sagatavoto vēstuli ar paziņojumu uz Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienību.

Iesniedzot klātienē:
Darba devējs ierodas Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienībā norādītajā klientu apkalpošanas laikā, un aizpilda veidlapu uz vietas, un tur pat to iesniedz.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...