Darba inspekcijas amatpersonu lēmumu, rīkojumu u.c. dokumentu apstrīdēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts iesnieguma iesniegšanai Darba inspekcijas direktoram, lai apstrīdētu Darba inspekcijas amatpersonas pieņemto lēmumu, administratīvo aktu vai faktisko rīcību (piemēram, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, rīkojumu, aktu par nelaimes gadījumu darbā, lēmumu par objekta darbības apturēšanu, atbildi uz iesniegumu u.c.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pārsūdzības izskatīšanas termiņš ir līdz 1 mēnesim. Administratīvo akta izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64 panta 2. punktu, par to rakstveidā informājot iesniedzēju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un aizpilda e-pakalpojumu, kura beigās iesniedz to Darba inspekcijai.

Iesniedzot e-pastā:
Pakalpojuma saņēmējs nosūta sagatavotu e-pastu ar kuru apstrīd izdotu dokumentu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

Iesniedzot pastā:
Pakalpojuma saņēmējs nosūta sagatavotu vēstuli ar kuru apstrīd izdotu dokumentu uz attiecīgo Darba inspekcijas struktūrvienību.

Iesniedzot klātienē:
Pakalpojuma saņēmējs  ierodas Darba inspekcijas struktūrvienībā norādītajā klientu apkalpošanas laikā, aizpilda veidlapu ar apstrīdējumu uz vietas, un tur pat to iesniedz.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Darba inspekcijas konsultāciju centrs Rīgā
Kurzemes RVDI - Saldus birojs
Kurzemes RVDI - Ventspils sektors
Kurzemes RVDI centrs Liepājā
Kurzemes RVDI konsultācijas Talsos
Parādīt visus...
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...