Darba inspekcijas amatpersonu lēmumu, rīkojumu u.c. dokumentu apstrīdēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts iesnieguma iesniegšanai Darba inspekcijas direktoram, lai apstrīdētu Darba inspekcijas amatpersonas pieņemto lēmumu, administratīvo aktu vai faktisko rīcību (piemēram, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, rīkojumu, aktu par nelaimes gadījumu darbā, lēmumu par objekta darbības apturēšanu, atbildi uz iesniegumu u.c.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pārsūdzības izskatīšanas termiņš ir līdz 1 mēnesim. Administratīvo akta izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64 panta 2. punktu, par to rakstveidā informājot iesniedzēju.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvos aktus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā, bet lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu - vispārējās jurisdikcijas tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 10.07.2008)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2019