Informācija par nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) tīmekļa vietnē pieejama informācija par tiem nodokļu maksātājiem, kuri ir izslēgti no VID pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkura persona VID tīmekļa vietnē var iepazīties ar konkrētās personas izslēgšanas no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra datumu. www.vid.gov.lv jāizvēlas sadaļu „Nodokļi” - "Pievienotās vērtības nodoklis" - "Lēmumi par izslēgšanu PVN maksātāju reģistrā".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze