Fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, reģistrs
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) tīmekļa vietnē pieejamā informācija par tām fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID kā:
• saimnieciskās darbības veicēji;
• samazinātās patentmaksas maksātāji;
• informējušas VID par nereģistrējamo saimniecisko darbību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā "VID publiskojamo datu bāze", izvēlas sadaļu "Saimnieciskās darbības veicēji". Ievadot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu (minētie kritēriji pie datu atlases ievadāmi precīzi), var saņemt šādu informāciju:
1) datums, kad persona reģistrēta VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja vai izslēgta no minētā reģistra;
2) samazinātās patentmaksas maksātāja samazinātās patentmaksas piemērošanas periods (samazinātās patentmaksas maksājuma termiņu);
3) datums, kad VID apstiprināts tās personas saimnieciskās darbības paziņojums, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēja, bet ir paziņojusi VID par saimnieciskās darbības veikšanu, vai saimnieciskās darbības izbeigšanas datums, ko minētā persona paziņojusi VID.
Vienlaikus minētajā datu bāzē (reģistrā) ir pieejama informācija par fiziskās personas saimnieciskās darbības apturēšanas datumu un saimnieciskās darbības atjaunošanas datumu.
Informācija par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas vai samazinātās patentmaksas maksātājas vai kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu, ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai, saimnieciskās darbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes veicināšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze