Informācija par valsts amatpersonu darbībā konstatētiem pārkāpumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināta sabiedrības informēšana par valsts amatpersonu izdarītajiem likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem un par tiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojuma saņēmējam nav definēti konkrēti kritēriji
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv jāizvēlas sadaļa - „VID publiskojamo datu bāze” - „Valsts amatpersonu pārkāpumi".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze