Izraksta vai dokumentu kopijas pieprasīšana no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Sagatavojam un izsniedzam izziņas vai izrakstus no Preču zīmju reģistra vai Dizainparaugu reģistra par rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu aktuālo statusu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Maksimālais izpildes termiņš mēneša laikā saskaņā ar Iesniegumu likuma 5.panta 3.daļu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 01.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 15.04.2020