Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Veterināro zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu piegāde no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja to veic veterināro zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veterināro zāļu vairumtirgotājs par savu nodomu Latvijā izplatīt centralizēti reģistrētās veterinārās zāles paziņo veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam, Eiropas Zāļu aģentūrai, veterināro zāļu preču zīmes īpašniekam, Pārtikas un veterinārajam dienestam.
Veterināro zāļu vairumtirgotājs paziņojumu PVD nosūta elektroniski uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv, kā arī iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai.

Arī iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt, izmantojot e-pastu.

Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

Maksa pa pakalpojumu noteikta cenrādī (skat. zemāk).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits PVD e-adrese
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
PVD izskata iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki