Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Veterināro zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu piegāde no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja to veic veterināro zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
REĢISTRS - izsniegtās izplatīšanas atļaujas atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
Vairāk par veterināro zāļu izplatīšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3