Ziņojums par veterināro zāļu izraisītām blakusparādībām
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jāiesniedz periodiskais drošības ziņojums (periodiski pārskati par veterināro zāļu drošumu) par veterināro zāļu blakusparādībām. Veterinārārsta vai farmaceita pienākums ir ziņot par neparedzamām blakusparādībām, kas tam kļuvušas zināmas, lietojot veterinārās vai cilvēkiem paredzētās zāles dzīvniekiem vai veicot profesionālos pienākumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrācijas apliecības īpašnieks periodiskos drošības ziņojumus iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā:
1. ne retāk kā reizi sešos mēnešos pēc veterināro zāļu reģistrācijas apliecības saņemšanas un līdz to laišanai tirgū (ja normatīvajos aktos par veterināro zāļu reģistrēšanu vai Eiropas Komisijas norādījumos nav noteikts citādi);
2. ne retāk kā reizi sešos mēnešos pirmo divu gadu laikā pēc veterināro zāļu sākotnējās laišanas tirgū un reizi gadā nākamo divu gadu laikā;
3. turpmāk reizi trijos gados;
4. pēc speciāla Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma periodiskos drošības ziņojumus iesniedz nekavējoties.

Ziņojumu, kas parakstīts ar e-parakstu, var iesniegt, izmantojot e-pastu vai iestādes e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits PVD e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki