Veterināro zāļu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Atļauts izplatīt veterinārās zāles, kam Pārtikas un veterinārais dienests izsniedzis veterināro zāļu reģistrācijas apliecību vai kuras reģistrētas Eiropas Zāļu aģentūrā, veicot centralizēto reģistrācijas procedūru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulai (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
210
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu reģistrācijas apliecību, reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā rakstveida iesniegumu par veterināro zāļu reģistrāciju.
Iesniedzot reģistrācijas iesniegumu elektroniski, aizpilda speciālu tiešsaistes veidlapu Eiropas kopējā zāļu reģistrācijas iesniegšanas portālā CESP vai Eiropas Zāļu aģentūras drošas failu apmaiņas sistēmā Eudralink.

Iesnieguma iesniedzējs reģistrācijas iesniegumam pievieno dokumentus, kuros iekļauta administratīvā informācija, un zinātniskā dokumentācija, kas nepieciešama, lai pierādītu reģistrējamo veterināro zāļu drošumu, efektivitāti un kvalitāti atbilstoši 18.07.2006. MK noteikumu Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" 2. pielikumā (attiecībā uz neimunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3. pielikumā (attiecībā uz imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3.1. vai 3.2. pielikumā minētajām prasībām.

Iesniegumu, kas parakstīts elektroniski, var iesniegt, izmantojot e-pastu vai arī arī iestādes e-adresi.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-adrese
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki