Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona, kas veic koku ciršanu (gan saskaņā ar apliecinājumu koku ciršanai, gan saskaņā ar veikto paziņojumu par koku ciršanu) savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā, katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu par faktiski izcirstajiem koksnes apjomiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Pārskats par koku ciršanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1