Pārmaiņu reģistrācija Novietnes (Objekta) datos
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ja   novietnes reģistra ( objekta) dati ir mainījušies, dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc izmaiņām informē datu centru.  Ja dati ir  iesniegti elektroniska dokumenta vai papīra formā, Datu centrs triju dienu laikā un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē.
Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Dzīvnieku novietnes ( objekta) datu izmaiņu reģistrēšanu  Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.  
Turētāja mainās gadījumā Novietnes kartītei jāpievieno iesniegums  ar iepriekšējā turētāja piekrišanu! Maksa netiek piemērota, ja reģistrētā novietne tiek likvidēta
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieku īpašnieks  vai viņa  pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Tikai pēc  Novietnes kartītes un maksājuma saņemšanas iestādes kontā  tiek veiktas izmaiņas Novietņu reģistrā.
Pārmaiņas novietnes datos ir spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārmaiņas novietnes datos  var reģistrēt:
Autorizējoties  www.ldc.gov.lv   Vienotā pieteikšanās sistēmā  sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītu Novietnes   kartīti.  
vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs pārmaiņas novietnes datos  var reģistrēt dzīvnieku īpašnieks  tiešsaistē  Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Dzīvnieku novietnes  (Objekta)datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits ZM EPS pakalpojumu var pieprasīt un saņemt tikai ZM vienotā klientu reģistra lietotāji (tikai LAD klienti), sadaļā "Citu iestāžu e pakalpojumi"
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Dzīvnieku novietnes  (Objekta)datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits ZM EPS pakalpojumu var pieprasīt un saņemt tikai ZM vienotā klientu reģistra lietotāji (tikai LAD klienti), sadaļā "Citu iestāžu e pakalpojumi"