Pārmaiņu reģistrācija Novietnes (Objekta) datos
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ja   novietnes reģistra ( objekta) dati ir mainījušies, dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc izmaiņām informē datu centru.  Ja dati ir  iesniegti elektroniska dokumenta vai papīra formā, Datu centrs triju dienu laikā un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē.
Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Dzīvnieku novietnes ( objekta) datu izmaiņu reģistrēšanu  Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.  
Turētāja mainās gadījumā Novietnes kartītei jāpievieno iesniegums  ar iepriekšējā turētāja piekrišanu! Maksa netiek piemērota, ja reģistrētā novietne tiek likvidēta
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieku īpašnieks  vai viņa  pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Tikai pēc  Novietnes kartītes un maksājuma saņemšanas iestādes kontā  tiek veiktas izmaiņas Novietņu reģistrā.
Pārmaiņas novietnes datos ir spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centrs publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos
Pārmaiņu reģistrācija elektroniski tiešsaistē ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos Gabali 9,44 EUR 0,00 EUR 9,44 EUR
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Jauni  grozījumi  noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centrs" 2023. gads 17.01.