Pārmaiņu reģistrācija Novietnes (Objekta) datos
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ja   novietnes reģistra ( objekta) dati ir mainījušies, dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc izmaiņām informē datu centru.  Ja dati ir  iesniegti elektroniska dokumenta vai papīra formā, Datu centrs triju dienu laikā un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē.
Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Dzīvnieku novietnes ( objekta) datu izmaiņu reģistrēšanu  Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.  
Turētāja mainās gadījumā Novietnes kartītei jāpievieno iesniegums  ar iepriekšējā turētāja piekrišanu! Maksa netiek piemērota, ja reģistrētā novietne tiek likvidēta
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieku īpašnieks  vai viņa  pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Tikai pēc  Novietnes kartītes un maksājuma saņemšanas iestādes kontā  tiek veiktas izmaiņas Novietņu reģistrā.
Pārmaiņas novietnes datos ir spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lauksaimniecības datu centra direktoram
Atgādinājums
Atļauts pārvietot, pirkt vai pārdot dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus un realizēt lauksaimniecības dzīvnieku produkciju, ja lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieku ganāmpulks un novietne ir reģistrēti un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti un apzīmēti .
Brīdinājums
Ja  novietnes reģistra dati ir mainījušies, dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc izmaiņām informē  Lauksaimniecības datu centru.
Pārmaiņas novietnes datos ir spēkā pēc tās reģistrēšanas LDC IS.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: pasts@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 23.01.2023