Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Fiziskai personai un juridiskai personai ir iespēja pieprasīt un saņemt statistiskos datus par reģistrētajiem civilstāvokļa aktu reģistriem Latvijā, t.i, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem, reģistrētajām laulībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījums tiek izpildīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iesniegumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (jāizvēlas e-pakalpojumu "Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informācijas izsniegšana notiek viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Juridiskas vai privātas personas e-adrese
Citi elektroniski kanāli Personas iesniegumā norādītā e-pasta adrese