Daugavpils pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
Īss apraksts:
Pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz atzinumu par iespēju izglītojamajiem turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai no 1.līdz 4. klasei, jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai, speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, garīgas veselības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei. Iesaka ilgstoši slimojošiem skolēniem no 1.līdz 12. klasei mācību organizēšanu dzīvesvietā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Vecāki iesniedz dokumentus Daugavpils pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
• Piesaka vizīti pie komisijas speciālistiem pa tālruni +371 65420332

Nepieciešamie dokumenti:
Izglītības programmas noteikšanai:
1). Vecāku (aizbildņu) iesniegums;
2). Vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
3). Dzimšanas apliecība;
4). Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (forma27/u);
5). Izglītības iestādes informācija par izglītojamo (pirmsskolas vecumam);
6). Klases audzinātāja raksturojums, psihologa, logopēda veiktās izpētes rezultātu apkopojums (skolas vecumam);
7). Citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti.
Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai dzīvesvietā:
1). Vecāku (aizbildņu), pilngadīga izglītojamā iesniegums;
2). Vecāka (aizbildņa), pilngadīga izglītojamā personu apliecinošs dokuments;
3). Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinums (forma27/u)
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65420332
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņem pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65420332
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki