Kadastra informācija mantojuma lietai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ja potenciālais mantinieks vēlas uzzināt kādi nekustamie īpašumi ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrā) uz mantojuma atstājēja (mirušās personas) vārda, tad šim mērķim Valsts zemes dienests (turpmāk tekstā - VZD) piedāvā saņemt Kadastra informāciju mantojuma lietai. Kadastra informāciju mantojuma lietai, iesniedz zvērinātam notāram, lai novērtētu mantojuma masu un noteiktu valsts nodevas apmēru.

Kadastra informācija mantojuma lietai satur informāciju par mirušai personai Latvijas teritorijā piederošiem visiem nekustamajiem īpašumiem un objektiem, kādi ir reģistrēti Kadastrā informācijas sagatavošanas brīdī.

Kadastra informāciju mantojuma lietas kārtošanai sagatavo par visiem mirušas personas nekustamajiem īpašumiem un izsniedz vienā eksemplārā.
Ja nepieciešama informācija par kādu no mirušās personas nekustamajiem īpašumiem vai  tā sastāvā esošajiem objektiem, tad šāda informācijas sagatavošana nav uzskatāma par informāciju mantojuma lietai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs pieprasīt un saņemt potenciālais mantinieks (-i) vai citas ieinteresētās personas (turpmāk kopā - pieprasītājs) vai iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

- persona, par kuru tiek pieprasīti dati, ir mirusi;
- mantojamie objekti ir reģistrēti Kadastrā.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz šādi dokumenti:

- iesniegums par informācijas mantojuma lietai sagatavošanu;
- vēlams - iesniegums par mantojuma pieņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

- klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot klātienē ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara);

- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

-  pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);

-  nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...