Informācija no Valsts adrešu reģistra par adresācijas objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk - VZD) no Valsts adrešu reģistrā (turpmāk - Adrešu reģistrs) uzkrātajiem datiem izsniedz informāciju par adresācijas objektiem - republikas pilsētām, novadiem, novada pilsētām, novada pagastiem, ciemiem, ielām, laukumiem, viensētām, ēkām, kas paredzētas dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai, apbūvei paredzētām zemes vienībām un telpu grupām.

Adrešu reģistrā tiek reģistrētas adresācijas objektu adreses (pilns adreses pieraksts).

Lai saņemtu informāciju no Adrešu reģistra, adresei ir jābūt reģistrētai Adrešu reģistrā, par ko bez maksas var pārliecināties VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv.  

VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv  jebkurai personai jebkurā diennakts laikā ir iespēja bez maksas pārlūkot informāciju par jebkuru adresācijas objektu tiešsaistē, ar iespēju informāciju izdrukāt informatīvas izdrukas veidā (bez paraksta).  

VZD informāciju par adresācijas objektu
• bez tajā ietilpstošajiem adresācijas objektiem
• vai ar tajā ietilpstošajiem adresācijas objektiem
• un to precīzu Adrešu reģistrā reģistrēto adresi
pēc jebkuras fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma dokumenta veidā (“Informācija par adresācijas objektu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas”) sagatavo par maksu.

Dokumentā “Informācija par adresācijas objektu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas” iekļauto datu apjoms ir publicēts VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”  61.punktu informāciju no Adrešu reģistra sagatavo un izsniedz elektroniski bez maksas:
• valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem tiem noteikto funkciju īstenošanai;
• iestādēm, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā;
• personām, ja adrešu datu nodošanai ir piešķirts attiecīgs finansējums;
• Saeimai, Valsts kontrolei, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Informācijas pārlūkošana par jebkuru adresācijas objektu tiešsaistē datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv, ar iespēju informāciju izdrukāt informatīvas izdrukas veidā (bez paraksta) ir bez maksas.

Datu saņemšana dokumenta veidā, iesniedzot pieprasījumu klātienē, pa pastu, pa e-pastu vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” ir par maksu.

Pieprasījumā jānorāda:
1. ziņas par personu, kas pieprasa datus:
1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un kontaktadrese;
1.2. juridiskai personai – komersants (nosaukums), reģistrācijas numurs un kontaktadrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pieprasījumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt:
1.1. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

1.2. klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta Klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
Pasūtot pakalpojumu VZD Klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona - arī pilnvarojuma dokumentu.

1.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD Klientu apkalpošanas centrā.

1.4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Jelgava
Jēkabpils