Informācija no Valsts adrešu reģistra par adresācijas objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk - VZD) no Valsts adrešu reģistrā (turpmāk - Adrešu reģistrs) uzkrātajiem datiem izsniedz informāciju par adresācijas objektiem - republikas pilsētām, novadiem, novada pilsētām, novada pagastiem, ciemiem, ielām, laukumiem, viensētām, ēkām, kas paredzētas dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai, apbūvei paredzētām zemes vienībām un telpu grupām.

Adrešu reģistrā tiek reģistrētas adresācijas objektu adreses (pilns adreses pieraksts).

Lai saņemtu informāciju no Adrešu reģistra, adresei ir jābūt reģistrētai Adrešu reģistrā, par ko bez maksas var pārliecināties VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv.  

VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv  jebkurai personai jebkurā diennakts laikā ir iespēja bez maksas pārlūkot informāciju par jebkuru adresācijas objektu tiešsaistē, ar iespēju informāciju izdrukāt informatīvas izdrukas veidā (bez paraksta).  

VZD informāciju par adresācijas objektu
• bez tajā ietilpstošajiem adresācijas objektiem
• vai ar tajā ietilpstošajiem adresācijas objektiem
• un to precīzu Adrešu reģistrā reģistrēto adresi
pēc jebkuras fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma dokumenta veidā (“Informācija par adresācijas objektu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas”) sagatavo par maksu.

Dokumentā “Informācija par adresācijas objektu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas” iekļauto datu apjoms ir publicēts VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”  61.punktu informāciju no Adrešu reģistra sagatavo un izsniedz elektroniski bez maksas:
• valsts tiešās pārvaldes iestādēm, vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem tiem noteikto funkciju īstenošanai;
• iestādēm, kurām šādas tiesības ir noteiktas likumā;
• personām, ja adrešu datu nodošanai ir piešķirts attiecīgs finansējums;
• Saeimai, Valsts kontrolei, valsts drošības iestādēm, izmeklēšanas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Informatīvs dokuments